587/1991

Utfärdat i Helsingfors den 21 mars 199

Inrikesministeriets beslut om överföring av en lägenhet och områden från Limingo kommun till Tyrnävä kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Limingo kommun överförs till Tyrnävä kommun följande lägenhet och områden:

1) i Limingo by hela lägenheten Pusala 355:8; samt

2) en del av Limingo skifteslags samfällda vattenområde 425:876:1:0 invid lägenheten Pusala och en del av den allmänna vägen 425:895:0:824 likaså invid lägenheten Pusala.

2 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 21 mars 199

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Tf. yngre regeringssekreterare
Tuula Aantaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.