586/1991

Utfärdat i Helsingfors den 21 mars 1991

Inrikesministeriets beslut om partiell ändring i kommunindelningen mellan Haukipudas och Yli-Ii kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Haukipudas kommun överförs till Yli-Ii kommun ett område som vid den i fastighetsregistret den 25 april 1989 införda ägobytesförrättningen TNr 113617 från lägenheten Häyrynen 18:44 i Haukipudas by i Haukipudas kommun kameralt har överförts till lägenheten Alamannila 2:12 och lägenheten Kotipelto 2:22 i Karjala by i Yli-Ii kommun. Efter den vid samma förrättning verkställda klyvningen hör ifrågavarande område till lägenheten Vainiola 2:39.

2 §

Från Yli-Ii kommun överförs till Haukipudas kommun ett område som vid den i fastighetsregistret den 25 april 1989 införda ägobytesförrättningen TNr 113617 från lägenheterna Alamannila 2:12 och Kotipelto 2:22 i Karjala by i Yli-Ii kommun kameralt har överförts till lägenheten Häyrynen 18:44 i Haukipudas by i Haukipudas kommun.

3 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 21 mars 1991

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Tf. yngre regeringssekreterare
Tuula Aantaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.