585/1991

Given i Helsingfors den 27 mars 1991

Förordning om ändring av bilagan till förordningen om förebyggande av införsel till landet av växtförstörare

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

fogas till bilagan till förordningen den 27 februari 1981 om förebyggande av införsel till landet av växtförstörare (173/81) under punkten Insekter i förteckningen A 1, sådan den lyder i förordning av den 4 januari 1985 (4/85), ett nytt namn som följer:

Förteckning A 1. Skadliga växtförstörare, vilka inte påträffats i Europa och inom medelhavsområdet:

Insekter
Thrips palmi Flera

Denna förordning träder i kraft den 3 april 1991.

Helsingfors den 27 mars den 1991

Republikens president
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.