583/1991

Given i Helsingfors den 27 mars 1991

Förordning om ändring av förordningen om nationalparker och naturparker, som inrättats på staten tillhöriga områden

På föredragning av miljöministern

upphävs i förordningen den 18 december 1981 (932/81) om nationalparker och naturparker, som inrättats på staten tillhöriga områden 3 a §, sådan den lyder i förordning av den 3 februari 1989 (117/89), samt

ändras 3 § 2 mom. som följer:

3 §

Fredningsbestämmelserna utgör inte hinder för fiskplantering eller fritidsfiske i Koirajärvet-sjöarna i Salamajärvi nationalpark och Soljastenlammet-sjöarna i Seitseminen nationalpark. I Riisitunturi, Pyhätunturi, Pallas-Ounastunturi och Lemmenjoki nationalparker är jakt på varg och björn tillåten för ortsbefolkningen. I Östra Finska vikens, Riisitunturi, Pallas-Ounastunturi och Lemmenjoki nationalparker är även annan jakt tillåten för ortsbefolkningen. Forststyrelsen har rätt att till ortsbefolkningen överlåta virke för husbehovsförbrukning från Lemmenjoki nationalpark. I Lemmenjoki nationalpark är det tillåtet att vaska guld med andra än maskinella metoder samt med tillstånd av forststyrelsen att uppföra inmutningsbaracker som behövs för guldvaskning och att i ringa utsträckning överlåta virke och torv som byggnadsmaterial till guldvaskare.


Denna förordning träder i kraft den 10 april 1991.

Helsingfors den 27 mars 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.