541/1991

Given i Helsingfors den 15 mars 1991

Förordning om ändring av kosmetikförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets förvaltningsområde

ändras 4 § 1 mom. kosmetikförordningen av den 3 augusti 1990 (671/90) som följer:

4 §
Anteckningar på förpackningar

Angående anteckningar på förpackningar gäller vad som stadgas i förordningen om uppgifter om konsumtionsvaror (97/87) och vad som bestäms med stöd av den , dock så att i stället för det namn på tillverkaren eller den för vilken varan tillverkats, som krävs i 3 § 1 mom. 2 punkten i nämnda förordning, kan anges marknadsförarens eller säljarens namn, firma eller bifirma och adress. I stället för svenskspråkiga får dansk- eller norskspråkiga anteckningar användas.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1991.

Helsingfors den 15 mars 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.