529/1991

Utfärdat i Helsingfors den 15 mars 1991

Finlands Banks beslut om upphävande av 2 kap. 1 och 2 §§ i Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen

Finlands Bank har med stöd av valutalagen av den 13 december 1985 (954/85) och statsrådets beslut av samma datum om verkställighet av valutalagen (955/85) upphävt 2 kap. 1 och 2 §§ i sitt beslut av den 2 november 1990 (985/90) om tillämpning av statsrådets beslut sådana de lyder i Finlands Banks beslut av den 21 december 1990 (1399/90).


Detta beslut träder i kraft den 1 april 1991.

Helsingfors den 15 mars 1991

FINLANDS BANK


Rolf Kullberg Direktionens ordförande


Kalevi Sorsa Direktionsledamot

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.