519/1991

Given i Helsingfors den 15 mars 1991

Lag om ändring av 43 kap. 4 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 43 kap. 4 § strafflagen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 november 1939 (402/39), ett nytt 5 mom. som följer:

43 kap.

Om brott emot föreskrift beträffande sedligheten

4 §

Vad som stadgas i 1-4 mom. gäller inte lovlig kasinoverksamhet enligt lotterilagstiftningen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1991.

Regeringens proposition 275/90
Ekonomiutsk. bet. 17/90
Stora utsk. bet. 304/90

Helsingfors den 15 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.