500/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Förordning om avgifter för besiktning av renkött

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 5 § lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73):

1 §

För besiktning av renkött i renslakterier uppbärs till staten en besiktningsavgift i enlighet med denna förordning.

2 §

Avgiften för besiktning av renkött är 12 mark för varje besiktigad kropp.

3 §

Om besiktningen på näringsidkarens begäran utförs mellan klockan 17.00 och 22.00 uppbärs avgiften förhöjd med 20 procent. Om besiktningen på näringsidkarens begäran utförs mellan klockan 22.00 och 8.00 eller på en söndag eller en allmän helg- eller fridag, är förhöjningen 50 procent.

4 §

Avgifterna enligt denna förordning uppbärs av länsstyrelsen inom fyra månader efter besiktningen.

Avgiften skall betalas inom 14 dagar efter det räkningen har tillställts den som anhållit om besiktning. En räkning som har sänts per post anses ha tillställts den som anhållit om besiktning den sjunde dagen efter det räkningen postades.

Betalas räkningen inte inom utsatt tid, uppbärs en årlig dröjsmålsränta om 16 procent.

5 §

Avgifter som avses i denna förordning får utsökas utan dom eller utslag i enlighet med lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

6 §

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.