491/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Lag om ändring av jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

upphävs i jaktlagen av den 13 april 1962 (290/62) 51 § och

ändras 49 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 23 december 1981 (978/81), som följer:

49 §

Jaktvårdsavgiften är etthundratio mark om året. Statsrådet kan dock höja avgiften till högst trehundra mark. Jaktvårdsavgiften tillfaller staten.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

Regeringens proposition 198/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 31/90
Stora utsk. bet. 203/90

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.