488/1991

Riksdagens beslut om ändring av arbetsordningen för riksdagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 §, den finska språkdräkten i 59 § samt 60 § 1 mom. i arbetsordningen för riksdagen av den 19 december 1927,

dessa lagrum sådana de lyder, 8 § i riksdagens beslut av den 13 februari 1987 (318/87), 59 § i riksdagens beslut av den 18 februari 1983 (377/83) och 60 § 1 mom. i riksdagens beslut av den 10 november 1987 (1078/87), som följer:

8 §

Vid riksdagens kansli finns följande tjänster:

riksdagens generalsekreterare, riksdagens biträdande generalsekreterare, en förvaltningsdirektör, en äldre riksdagssekreterare, en riksdagssekreterare, byråchefer och utskottssekreterare samt andra ordinarie tjänster.

Vid riksdagens kansli kan även anställas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

60 §

Utöver protokollen från riksdagens plena publiceras i tryckt form ett svenskt sammandrag av protokollen samt i riksdagshandlingarna regeringens propositioner och skrivelser om återtagande av propositioner, en av talmanskonferensen uppgjord förteckning som avses i 53 och 53 a §§, ett sådant meddelande av republikens president och ett sådant förslag av talmanskonferensen som avses i 53 b §, ett sådant meddelande av republikens president som avses i 53 c §, de förordningar samt statsråds- och ministeriebeslut som sänts till riksdagen för granskning, berättelserna, meddelanden och redogörelser från statsrådet, om de inte publiceras i riksdagens protokoll, utskottens betänkanden och utlåtanden, riksdagens svar och skrivelser, motionerna, spörsmålen till statsrådet, de skriftliga spörsmålen och riksdagsbeslutet.Detta beslut träder i kraft den 1 april 1991.

Helsingfors den 15 februari 1991

På riksdagens vägnar:


Kalevi Sorsa talman


Erkki Ketola generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.