484/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Förordning om ändring av förordningen om handels- och industriministeriet

På föredragning av handels- och industriministern fogas till 29 § 1 mom. förordningen av den 25 maj 1990 om handels- och industriministeriet (474/90) en ny 12 a punkt och ändras 36 § som följer:

29 §

Behörighetsvillkor är:


12 a) för konsultativ tjänsteman vid energiavdelningen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med energipolitiska och ekonomiska frågor samt den språkkunskap som behövs för skötseln av tjänsten.


36 §

Av industriavdelningens konsultativa tjänstemän bistår en avdelningschefen i uppgifter som hänför sig till industripolitik, en i uppgifter som hänför sig till företagsekonomi, en i uppgifter som hänför sig till teknologipolitik och utbildning och en i uppgifter som hänför sig till internationella ärenden. Dessutom utför de konsultativa tjänstemännen vid behov de uppgifter i anslutning till sina verksamhetsområden som ministern, kanslichefen eller avdelningschefen särskilt har ålagt dem samt biträder vid behov ministeriets övriga avdelningar vid beredningen av ärenden som hör till deras verksamhetsområden.

Av industriavdelningens biträdande avdelningschefer bistår en avdelningschefen i uppgifter som hänför sig till industrirättsliga frågor och industrins specialfinansiering, en i uppgifter som hänför sig till innovationspolitik och en i uppgifter som hänför sig till statsbolagen.

Energiavdelningens konsultativa tjänsteman bistår avdelningschefen i uppgifter som hänför sig till energipolitik.

De konsultativa tjänstemännens och biträdande avdelningschefernas uppgifter bestäms närmare vid avdelningens arbetsfördelning.


Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1991.

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.