483/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86), sådant 4 mom. lyder i lag av den 3 augusti 1990 (673/90):

1 §

Inom veterinärväsendet som lyder under jord- och skogsbruksministeriet, indras och inrättas följande tjänster med grundlön:

Indras:

Två besiktningsveterinärtjänster i löneklass A 21.

Inrättas:

En besiktningsveterinärtjänst i löneklass A 24.

En byråsekreterartjänst i löneklass A 14.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1991.

Åtgärder för besättande av en tjänst som inrättas genom denna förordning, får vidtas redan före den tidpunkt från vilken tjänsten är inrättad.

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.