477/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Förordning om ändring av förordningen om Statens spannmålsförråd

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i förordningen den 22 december 1989 om Statens spannmålsförråd (1271/89) 5 § 5 punkten och 6 § 6 punkten samt

fogas till 1 § en ny 4 a punkt som följer:

1 §

Statens spannmålsförråd har, i enlighet med vad som stadgas i 2 § lagen om Statens spannmålsförråd, till uppgift att


4 a) köpa och sälja samt exportera livsmedel och lantbruksprodukter, när detta av särskilda skäl i enskilda fall är nödvändigt, på det sätt som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt,


5 §

Förvaltningsrådet för Statens spannmålsförråd har till uppgift att


5) godkänna Statens spannmålsförråds resultaträkningsprognos för följande räkenskapsperiod,


6 §

Direktionen för Statens spannmålsförråd har till uppgift att leda och övervaka Statens spannmålsförråds verksamhet och skall i detta syfte


6) fastställa arbetsordningen och utnämna direkt under verkställande direktören lydande direktörer för enheterna samtDenna förordning träder i kraft den 13 mars 1991.

Given Helsingissa 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.