475/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Lag om ändring av 1 § lagen om exceptionell sänkning av privata arbetsgivares folkpensionsavgift 1991

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § lagen den 28 december 1990 om exceptionell sänkning av privata arbetsgivares folkpensionsavgift 1991 (1364/90) som följer:

1 §

Med avvikelse från vad 3 § 2 mom. lagen den 30 november 1990 om temporär ändring av folkpensionslagen (1024/90) stadgar om arbetsgivares folkpensionsavgift skall en arbetsgivare, enligt vad som därom stadgas särskilt, i arbetsgivares folkpensionsavgift från den 1 januari till den 30 juni 1991 betala 2,40 procent samt från den 1 juli till den 31 december 1991 2,15 procent av det förskottsinnehållning underkastade lönebeloppet. Har beloppet av de normala avskrivningar, som en vid statsbeskattningen skattskyldig arbetsgivare som idkar affärsverksamhet uppgivit i skattedeklarationen för den senaste beskattningen och som han gjort på anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar, varit större än 300 000 mark och samtidigt minst 10 och högst 30 procent av det belopp som han under samma skatteår utbetalt i löner, är avgiftens storlek under det kalenderår som följer på den senaste beskattningen likväl från den 1 januari till den 31 december 1991 3,45 procent av det förskottsinnehållning underkastade lönebeloppet. Har beloppet av en sådan arbetsgivares ovan nämnda avskrivningar varit större än 300 000 mark och samtidigt över 30 procent av de utbetalda lönernas belopp, är avgiften från den 1 januari till den 31 december 1991 4,05 procent av det förskottsinnehållning underkastade lönebeloppet. Närmare stadganden om fastställandet av avgiften kan utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 15 mars 1991.

Regeringens proposition 324/90
Socialutsk. bet. 63/90
Stora utsk. bet. 351/90

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.