474/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Lag om ändring av 12 § lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 12 § 1 mom. lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/77), sådant det lyder i lag av den 30 december 1982 (1084/82), som följer:

12 §

Har de inkomster som inverkar på frontmannapensionen stigit med minst 4 000 mark jämfört med den inkomst enligt vilken pensionen har fastställts, skall pensionen i motsvarande mån rättas till sitt belopp eller dras in. Frontmannapensionens belopp rättas även på pensionstagarens ansökan, om de inkomster som påverkar pensionen har förändrats så att det verkar höjande på pensionen. Känner pensionsanstalten till att det finns förutsättningar för höjning av frontmannapensionen, kan höjningen beviljas även utan ansökan.Denna lag träder i kraft den 1 september 1991.

Markbeloppet i denna lag motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som utbetalades i mars 1981 har beräknats.

Regeringens proposition 205/90
Lagmotion 113/90
Lagmotion 116/90
Socialutsk. bet. 39/90
Stora utsk. bet. 211/90

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.