470/1991

Utfärdat i Helsingfors den 26 februari 1991

Vatten- och miljöstyrelsens beslut om förbjudna eller i fråga om hanteringen kraftigt begränsade kemikalier

Vatten- och miljöstyrelsen har med stöd av 42 § 2 mom. kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89) beslutat:

1 §

De kemikalier som nämns i den förteckning som utgör bilaga till detta beslut är sådana förbjudna eller i fråga om hanteringen kraftigt begränsade kemikalier som avses i 42 § 1 mom. kemikalielagen (744/89).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1991.

Genom detta beslut upphävs vatten- och miljöstyrelsens beslut av den 12 september 1990 om förbjudna eller i fråga om hanteringen kraftigt begränsade kemikalier.

Helsingfors den 26 februari 1991

St.f. generaldirektör
Jarmo Ratia

Överinspektör
Jukka Malm

AV VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN 26.2.1991 FASTSTÄLLD FÖRTECKNING ÖVER

SÅDANA FÖRBJUDNA ELLER I FRÅGA OM HANTERINGEN KRAFTIGT >BEGRÄNSADE KEMIKALIER SOM AVSES I 42 § KEMIKALIELAGEN

De anmälningsskyldiga kan beställa blanketter för anmälan som avses i 42 § kemikalielagen hos vatten- och miljöstyrelsen.
ASS = Arbetarskyddsstyrelsen
BMN = Bekämpningsmedelsnämnden
JM = Jordbruksministeriet
JSM = Jord- och skogsbruksministeriet
MS = Medicinalstyrelsen
SHM = Social- och hälsovårdsministeriet
SosM = Socialministeriet
SR = Statsrådet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.