465/1991

Given i Helsingfors den 1 mars 1991

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Sovjetunionen om passagerartrafik på Saima kanal, på det område Republiken Finland arrenderat av Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund, fram till Viborg eller om transittrafik till öppna havet

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Moskva den 15 oktober 1990 mellan Republiken Finland och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund ingångna överenskommelsen om passagerartrafik på Saima kanal, på det område Republiken Finland arrenderat av Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund, fram till Viborg eller om transittrafik till öppna havet, vilken republikens president godkänt den 30 november 1990 och beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 7 februari 1991, träder i kraft den 9 mars 1991 så som därom avtalats.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 9 mars 1991.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författnigssamlings fördragsserie nr 18/91)

Helsingfors den 1 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Pertti Paasio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.