464/1991

Given i Helsingfors den 1 mars 1991

Förordning om ikraftträdande av den europeiska konventionen om förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen samt om tillämpning av konventionen

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Strasbourg den 26 juni 1987 ingångna europeiska konventionen om förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, i vilken vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 14 december 1990 (463/91) som även Ålands landsting för sin del gett sitt bifall till, och vilken republikens president godkänt likaså den 14 december 1990 och beträffande vilken godkännandeinstrumentet deponerats hos Europarådets generalsekreterare den 20 december 1990, träder i kraft den 1 april 1991 så som därom överenskommits.

2 §

Den i artikel 15 avsedda myndigheten är i Finland justitieministeriet.

3 §

Lagen den 14 december 1990 om godkännande av vissa bestämmelser i den europeiska konventionen om förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt om tillämpning av konventionen (463/91) och denna förordning träder i kraft den 1 april 1991.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författnigssamlings fördragsserie nr 17/91)

Helsingfors den 1 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Pertti Paasio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.