460/1991

Utfärdat i Helsingfors den 28 februari 1991

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av 4 och 8 §§ social- och hälsovårdsministeriets beslut angående ersättningsgrunderna för sådana rättsmedicinska undersökningar som avses i lagen om faderskap (700/75) samt i lagen om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper (702/75)

Social- och hälsovårdsministeriet har

ändrat 4 och 8 §§ social- och hälsovårdsministeriets beslut den 29 september 1976 (842/76) angående ersättningsgrunderna för sådana rättsmedicinska undersökningar som avses i lagen om faderskap (700/75) samt i lagen om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper (702/75) som följer:

4 §

Har blodundersökning verkställts eller blodprov tagits i folkhälsoinstitutet eller i sådan inrättning inom högskola, som är godkänd av social- och hälsostyrelsen, erläggs ersättning för undersökning, utlåtande och utförd åtgärd i enlighet med detta beslut till folkhälsoinstitutet eller högskolan. Har annan undersöknig rörande ärftliga egenskaper gjorts i sådan inrättning inom högskola, som social- och hälsostyrelsen har godkänt, erläggs ersättningen för undersökningen och utlåtandet till ifrågavarande högskola.

8 §

Närmare anvisningar om verkställigheten av detta beslut meddelas vid behov av social- och hälsostyrelsen.


Detta beslut träder i kraft den 4 mars 1991.

Helsingfors den 28 februari 1991

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Tf. äldre regeringssekreterare
Jaana Koski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.