457/1991

Given i Helsingfors den 1 mars 1991

Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar vid social- och hälsostyrelsen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 7 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den oktober 1986 (755/86):

1 §
Social- och hälsostyrelsen

Ändras:

Antal Nuvarande tjänstebenämning Löneklass Ny tjänstebenämning
1 planerare S 21 specialplanerare
1 utbildningssekreterare A 23 utbildningsplanerare
1 överinspektör A 23 specialplanerare
3 överinspektör A 22 specialplanerare
1 överinspektör A 21 specialplanerare
7 planerare A 21 specialplanerare
1 inspektör A 17 planerare
1 avdelningssekreterare A 16> biträdande inspektör
1 avdelningssekreterare A 14 projektsekreterare
2 byråfunkrionär A 9 byråsekreterare
2 §

Denna förordning träder i kraft den 4 mars 1991.

Helsingfors den 1 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.