437/1991

Given i Helsingfors den 22 februari 1991

Förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 22 september 1989 om registrering av fordon (842/89) 12 § och

fogas till 26 § ett nyt 3 mom. som följer:

12 §
Fordons hemort

Som ett fordons hemort anses den kommun i vilken fordonets ägare eller innehavare bor. Om fordonet inte används där, anses den kommun där fordonet huvudsakligen används som dess hemort. Som hemort för ett fordon som registreras för tillståndspliktig trafik anses dock den kommun där fordonets övervaknings- eller stationsort är belägen.

26 §
Andvändning av registreringsskyltar

3. Registreringsskyltar på bil som används för tillståndspliktig godstrafik skall fästas vid en skild gul ram med upphöjd kant vars bredd är 20 mm och som omger skyltarna.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991, dock så att registreringsskyltar på bil som används för tillståndspliktig godstrafik skall fästas vid ram som avses i 26 § 3 mom. före utgången av den 31 augusti 1991.

Helsingfors den 22 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.