436/1991

Given i Helsingfors den 22 februari 1991

Förordning om ändring av förordningen om besiktning av fordon

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 22 september 1989 om besiktning av fordon (843/89) 22 § 2 mom. a punkt och 26 § 5 mom. som följer:

22 §
Ändringsbesiktningsskyldighet

2. Om fordonets konstruktion och utrustning motsvarar givna bestämmelser, krävs dock ej ändringsbesiktning, då

a) en bil som använts i tillståndspliktig trafik eller som skolbil tas i privat trafik,


26 §
Specialfall

5. Om besiktning av fordon som skall besiktas enligt 24 § 3 och 4 mom. vartannat år eller enligt 24 § 1 mom. för första gång under det tredje året näst efter det år då bilen togs i bruk, försummas, antecknas att besiktningen som sker näst efter besiktningsskyldighetsåret motsvarar föregående års besiktning.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Helsingfors den 22 februari 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.