419/1991

Given i Helsingfors den 22 februari 1991

Förordning om ändring av 10 och 15 §§ förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras 10 § 7 punkten och 15 § förordningen den 2 december 1983 om behörighetsvilkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (888/83),

av dessa lagrum 10 § 7 punkten sådan den lyder i förordning av den 2 december 1988 (1038/88), som följer:

10 §

Behörighetsvillkor i fråga om tjänster inom omsorgen om utvecklingsstörda enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingstörda (519/77) är


7) för handledare examen för handledare av utvecklingshämmade eller handledarutbildning inom omsorgerna om utvecklingstörda eller motsvarande tidigare utbildning; samt


15 §

Närmare anvisningar om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

De som är behöriga för den handledartjänst som avses i 10 § 7 punkten när denna förordning träder i kraft är fortfarande behöriga för sådan tjänst.

Helsingfors den 22 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.