399/1991

Given i Helsingfors den 22 februari 1991

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för undersökningar vid folkhälsoinstitutet

På föredragning av social- och hälsovårdsminister

ändras 6 § förordningen den 18 oktober 1985 om avgifter för undersökningar vid folkhälsoinstitutet (817/85) som följer:

6 §

Av social- och hälsovårdsministeriet eller social- och hälsostyrelsen föreskriven undersökning är avgiftsfri, om ministeriet inte besluter annorlunda.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Helsingfors den 22 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.