344/1991

Given i Helsingfors den 15 februari 1991

Lag om upphävande av 22 § lagen angående rättighet att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 22 § lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring, sådant detta lagrum lyder i lag av den 9 juni 1989 (533/89).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 175/90
Trafikutsk. bet. 7/90
Stora utsk. bet. 247/90

Helsingfors den 15 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.