328/1991

Given i Helsingfors den 15 februari 1991

Förordning om ändring av 21 och 22 §§ socialvårdsförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras 21 och 22 §§ socialvårdsförordningen den 29 juni 1983 (607/83) som följer:

21 §

Social- och hälsostyrelsen skall följa forsknings-, försöks- och utvecklingsverksamheten samt se till att sådana resultat som är betydelsefulla för hela landet blir utnyttjade.

22 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Helsingfors den 15 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.