325/1991

Given i Helsingfors den 15 februari 1991

Förordning om ändring av 2 § förordningen angående verkställighet och tillämpning av lagen om internering av farliga återfallsförbrytare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 2 § förordningen den 21 juni 1954 (277/54) angående verkställighet och tillämpning av lagen om internering av farliga återfallsförbrytare, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 11 juni 1971 (447/71), som följer:

2 §

Har domstol beslutat inhämta social- och hälsostyrelsens utlåtande i syfte att få ytterligare utredning om den åtalades person, skall domstolen utan dröjsmål tillställa social- och hälsostyrelsen handlingarna angående den åtalade. Social- och hälsostyrelsen förordnar en eller flera läkare eller psykologer att utan dröjsmål utföra undersökningen och till social- och hälsostyrelsen sända sitt förslag till utlåtande. Social- och hälsostyrelsen skall jämte sitt utlåtande sända nämnda förslag till domstolen och samtidigt återställa handlingarna angående den åtalade.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Helsingfors den 15 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.