317/1991

Given i Helsingfors den 15 februari 1991

Förordning om ändring av förordningen om kvalitetskontroll av preventivmedel

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 2 och 3 §§, 4 § 1 mom. samt 7 § förordningen den 30 maj 1975 om kvalitetskontroll av preventivmedel (403/75) som följer:

2 §

Alla preventivmedel som saluförs i landet skall vara godkända av social- och hälsostyrelsen.

Social- och hälsostyrelsen kan återkalla godkännande av preventivmedel, om skäl härtill yppar sig. Beslut om återkallande kan träda i kraft omedelbart.

3 §

Preventivmedel får inte levereras till försäljning förrän kvalitetskontroll av varje importerat eller i landet tillverkat parti har utförts enligt social- och hälsostyrelsens anvisningar.

I samband med importen skall för tullmyndigheter visas ett intyg, utfärdat av en kontrollinrättning, som godkänts av social- och hälsostyrelsen, över att preventivmedlet till kvalitet och beteckningar överensstämmer med denna förordning och social- och hälsostyrelsens föreskrifter.

4 §

Tillverkarna och importörerna är skyldiga att lämna social- och hälsostyrelsen de uppgifter som denna anser vara behövliga för godkännandet av preventivmedel samt för tillsynen över försäljningen av dem.


7 §

Närmare föreskrifter om utförandet av kontrollen och om tillämpningen av denna förordning meddelas av social- och hälsostyrelsen. Styrelsen har rätt att av särskilda skäl medge undantag från denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Helsingfors den 15 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.