Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

314/1991

Given i Helsingfors den 15 februari 1991

Förordning om ändring av 5 och 6 §§ förordningen om privat hälso- och sjukvård

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 5 § 2 mom. och 6 § 1 mom. förordningen den 24 augusti 1990 om privat hälso- och sjukvård (744/90) som följer:

5 §

Social- och hälsostyrelsen fastställer blanketten för verksamhetsberättelsen.

6 §

Länsstyrelsen skall för kännedom skicka beslut om tillstånd att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster, beslut om godkännande av en ansvarig föreståndare samt anmälningar om ändringar i tillståndspliktig verksamhet till social- och hälsostyrelsen, folkpensionsanstalten samt den hälsovårdsnämnd inom vars område hälso- och sjukvårdstjänsterna tillhandahålls.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Helsingfors den 15 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.