277/1991

Given i Helsingfors den 1 februari 1991

Förordning angående bringande i kraft av överenskommelsen med Sri Lanka om ömsesidig handel med textilprodukter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 1 och 3 §§ lagen den 15 februari 1974 om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (157/74):

1 §

Den i Colombo den 14 december 1990 mellan Finland och Sri Lanka ingångna överenskommelsen om ömsesidig handel med textilprodukter är i kraft från den 1 januari 1991 såsom därom avtalats.

2 §

På tullverket ankommer att följa den införsel av varor som sker med stöd av ovan nämnda överenskommelse.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1991.

Helsingfors den 1 februari 1991

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 10/91)

Helsingfors den 1 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.