276/1991

Given i Helsingfors den 1 februari 1991

Förordning om ikraftträdande av förlängningen av överenskommelsen med Folkrepubliken Kina om handel med textilprodukter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 1 och 3 § lagen den 15 februari 1974 om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (157/74):

1 §

Det i Peking den 29 november 1990 mellan Finland och Folkrepubliken Kina genom skriftväxling ingångna avtalet om förlängning av överenskommelsen om handel med textilprodukter (FördrS 99/86, FördrS 30/88, FördrS 70/89) är i kraft från den 1 januari 1991 så som därom avtalats.

2 §

På tullverket ankommer att följa med den införsel av varor som sker med stöd av ovannämnda avtal.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1991.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 9/91)

Helsingfors den 1 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.