258/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Förordning om ändring av 3 § förordningen om besiktningar av värnpliktigas tjänsteduglighet

På föredragning av försvarsministern

ändras i förordningen om besiktningar av värnpliktigas tjänsteduglighet av den 27 augusti 1971 (662/71) 3 § 1 mom. som följer:

3 §

De värnpliktiga hänföres enligt deras hälsotillstånd och kroppskonstitution till tjänsteduglighetsklasser som följer:

1) till klass A de till all tjänstgöring dugliga värnpliktiga,

2) till klass B de med vissa begränsningar tjänstedugliga värnpliktiga,

3) till klass C de från aktiv tjänst under fredstid befriade värnpliktiga,

4) till klass D de från värnplikt helt befriade värnpliktiga, samt

5) till klass E de värnpliktiga som förordnats att undergå förnyad besiktning.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.