252/1991

Given i Helsingfors den 1 februari 1991

Lag om ändring av 418 § kyrkolagen

I enlighet med riksdagens beslut och kyrkomötets förslag

ändras 418 § 1 mom. kyrkolagen av den 23 december 1964 (635/64) som följer:

418 §

Valet skall förrättas med slutna sedlar utan underskrift och varje väljare får i valsedeln nämna tre präster i den ordning i vilken han önskar få dem uppförda på förslag, varvid de föreslagnas namn skall anges så att oklarhet inte kan uppkomma.



Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 253/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 32/90
Stora utsk. bet. 237/90

Helsingfors den 1 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.