217/1991

Given i Helsingfors den 1 februari 1991

Förordning om ändring av benämningen på en tjänst vid trafikministeriet och om inrättande och indragning av vissa tjänster inom trafikministeriets förvaltningsområde

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom., sådant 4 mom. lyder i lag av den 3 augusti 1990 (673/90), 7 § 1 mom. samt 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Trafikministeriet

Ändras från den 1 mars 1991:

en tjänst som överingenjör såsom byråchef i avtalslöneklass S 28 till en tjänst som biträdande avdelningschef såsom byråchef i samma avtalslöneklass.

2 §

Sedan riksdagen beviljat för ändamålet erforderliga medel inrättas och indras nedan nämnda tjänster med grundlön och avtalslön:

Sjöfartsstyrelsen

Inrättas från den 1 mars 1991:

en tjänst som överdirektör i avtalslöneklass S 31 och

tre tjänster som sjöfartsråd i avtalslöneklass S 30.

Indras från den 1 mars 1991:

en tjänst som överdirektör i löneklass A 31 och

tre tjänster som sjöfartsråd i löneklass A 30.

Förvaltningsnämnden för Saima kanal

Inrättas från den 1 mars 1991:

en tjänst som byråchef i löneklass A 23,

en tjänst som byråsekreterare i löneklass A 11,

två tjänster som trafikinspektör i löneklass A 15 samt

en tjänst som byråfunktionär i löneklass A 8.

Sjöfartsväsendet

Inrättas från den 1 september 1991:

en deltidstjänst (55.2 %) som byråfunktionär i löneklass A 9.

Bilregistercentralen

Inrättas från den 1 mars 1991:

en tjänst som byråchef i löneklass A 26,

en tjänst som besiktningsman i löneklass A 23,

tre tjänster som biträdande besiktningsman i löneklass A 20,

femton tjänster som besiktningstekniker i löneklass A 18,

sju tjänster som byråsekreterare i löneklass A 15,

sju tjänster som byråsekreterare i löneklass A 13,

fjorton tjänster som byråsekreterare i löneklass A 11,

fem tjänster som byråfunktionär i löneklass A 10,

tre tjänster som byråfunktionär i löneklass A 9,

två tjänster som byråfunktionär i löneklass A 8 samt

åtta tjänster som byråfunktionär i löneklass A 7.

Indras från den 1 mars 1991:

tjugo tjänster som byråfunktionär i löneklass A 5.

Teleförvaltningcentralen

Inrättas från den 1 september 1991:

en tjänst som byråsekreterare i löneklass A 14.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1991.

De tjänster vid förvaltningsnämnden för Saima kanal som inrättats genom 2 § denna förordning från den 1 mars 1991 samt de tre tjänster som byråsekreterare i löneklass A 15, tre tjänster som byråsekreterare i löneklass A 13, fjorton tjänster som byråsekreterare i löneklass A 11, fem tjänster som byråfunktionär i löneklass A 10, tre tjänster som byråfunktionär i löneklass A 9, två tjänster som byråfunktionär i löneklass A 8 samt åtta tjänster som byråfunktionär i löneklass A 7 som inrättats vid Bilregistercentralen genom 2 § denna förordning från den 1 mars 1991 får första gången besättas utan att de lediganslås.

Åtgärder för att besätta de tjänster som inrättas genom denna förordning får vidtas redan före den tidpunkt från vilken tjänsterna inrättas.

Helsingfors den 1 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.