215/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Lag om ändring av 4 § lagen om vårdbidrag för barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/69) som följer:

4 §

Till ett barn, som vistas på statens, en kommuns eller ett kommunalförbunds sjukhus eller anstalt eller på någon annan vårdanstalt vars kostnader huvudsakligen täcks med offentliga medel, betalas inte vårdbidrag efter ingången av månaden efter den då vistelsen på sjukhuset eller anstalten har varat tre månader. Detsamma gäller om betalning av vårdbidrag till ett barn som sjukhuset eller anstalten har placerat någon annanstans för vård på sjukhusets eller anstaltens bekostnad.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1991.

Regeringens proposition 288/90
Socialutsk. bet. 56/90
Stora utsk. bet. 268/90

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.