210/1991

Utfärdat i Helsingfors den 31 januari 1991

Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om stämpelskatt som erläggs i pengar

Skattestyrelsen har med stöd av 70 § 2 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt, sådant det lyder i lagen den 26 juni 1987 (591/87), ändrat 1 § skattestyrelsens beslut den 16 mars 1989 om stämpelskatt som erläggs i pengar (288/89) som följer:

1 §

När stämpelskatt betalas i pengar till Postbanken Ab, till en postanstalt som förmedlar postgirorörelse, till statskontoret eller till affärs-, spar- eller andelsbank skall ett av skattestyrelsen fastställt inbetalningskort användas.

Uppgifter som infordras i inbetalningskortet skall antecknas i det.


Detta beslut träder i kraft den 15 februari 1991. Det tillämpas på stämpelskattebetalning som äger rum den dag då beslutet träder i kraft eller senare.

Helsingfors den 31 januari 1991

Generaldirektör
Jukka Tammi

Vik. överinspektör
Jarmo Mattsson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.