198/1991

Given i Helsingfors den 25 januari 1991

Lag om ändring av 2 § lagen angående högsta förvaltningsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 2 mom. lagen den 22 juli 1918 angående högsta förvaltningsdomstolen, sådant det lyder i lag av den 23 december 1958 (526/58), som följer:

2 §

Om det med hänsyn till antalet oavgjorda ärenden eller av andra orsaker anses att extraordinarie förvaltningsråd behövs, kan republikens president på framställning av högsta förvaltningsdomstolen utnämna högst tolv personer med behörighet enligt 1 mom. till ledamöter av högsta förvaltningsdomstolen för en mandatperiod av högst tre år. De extraordinarie förvaltningsråden anses inte till följd av utnämningen ha avgått från sina tidigare tjänster.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

Regeringens proposition 84/90
Lagutsk. bet. 11/90
Stora utsk. bet. 150/90

Helsingfors den 25 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.