184/1991

Given i Helsingfors den 25 januari 1991

Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom. och 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86), av dessa lagrum 6 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 3 augusti 1990 (673/90):

1 §

Sedan riksdagen beviljat medel för ändamålet inrättas och indras nedan nämnda tjänster med avtalslön och grundlön.

2 §
Utbildningsstyrelsen

Inrättas den 1 april 1991:

en generaldirektörstjänst i avtalslöneklass S 32;

fyra överdirektörstjänster i avtalslöneklass S 29;

en förvaltningsdirektörstjänst i avtalslöneklass S 29;

en planeringsdirektörstjänst i avtalslöneklass S 29;

sex direktörstjänster i avtalslöneklass S 28;

en undervisningsrådstjänst i avtalslöneklass S 28;

fyra undervisningsrådstjänster i avtalslöneklass S 27;

tre skolrådstjänster i avtalslöneklass S 26;

sexton undervisningsrådstjänster i avtalslöneklass S 26;

två överingenjörstjänster i avtalslöneklass S 26;

en överarkitekttjänst i avtalslöneklass S 26;

trettiotvå undervisningsrådstjänster i avtalslöneklass S 25;

nio överingenjörstjänster i avtalslöneklass S 25;

två specialforskartjänster i avtalslöneklass S 25;

sju överinspektörstjänster i avtalslöneklass S 24;

trettiosex överinspektörstjänster i avtalslöneklass S 23;

en specialforskartjänst i avtalslöneklass S 23;

två skolrådstjänster i löneklass A 28;

två skolrådstjänster i löneklass A 26;

åtta överinspektörstjänster i löneklass A 24;

fyrtionio överinspektörstjänster i löneklass A 23;

en ekonomisekreterartjänst i löneklass A 23;

sju överinspektörstjänster i löneklass A 22;

en utbildningssekreterartjänst i löneklass A 22;

två informationssekreterartjänster i löneklass A 21;

en ekonomisekreterartjänst i löneklass A 21;

en inspektörstjänst i löneklass A 21;

tre byråingenjörstjänster i löneklass A 21;

en tjänst som föredragande i löneklass A 21;

en planerartjänst i löneklass A 21;

fyra planerartjänster i löneklass A 20;

två byråingenjörstjänster i löneklass A 20;

tretton ekonomiinspektörstjänster i löneklass A 20;

en translatorstjänst i löneklass A 20;

tre kamrerstjänster i löneklass A 20;

en tjänst som föredragande i löneklass A 19;

två translatorstjänster i löneklass A 19;

tre inspektörstjänster i löneklass A 18;

en byggnadsinspektörstjänst i löneklass A 18;

en utredningssekreterartjänst i löneklass A 19;

fem utredningssekreterartjänster i löneklass A 18;

fyra avdelningssekreterartjänster i löneklass A 18;

en inspektörstjänst i löneklass A 17;

två utredningssekreterartjänster i löneklass A 17;

fyra avdelningssekreterartjänster i löneklass A 17;

två revisorstjänster i löneklass A 17;

två avdelningssekreterartjänster i löneklass A 16;

två revisorstjänster i löneklass A 16;

en tjänst som biträdande kamrer i löneklass A 16;

en byråbyggmästartjänst i löneklass A 16;

en operatörstjänst i löneklass A 16;

åtta avdelningssekreterartjänster i löneklass A 15;

en huvudbokförartjänst i löneklass A 15;

en registrator i löneklass A 15;

två redaktionssekreterartjänster i löneklass A 15;

fjorton tjänster som biträdande inspektör i löneklass A 15;

sju tjänster som biträdande inspektör i löneklass A 14;

en bokförartjänst i löneklass A 13;

en vaktmästerichefstjänst i löneklass A 13;

en expeditionsvakttjänst i löneklass A 13;

en registratorstjänst i löneklass A 13;

två byråsekreterartjänster i löneklass A 13;

två expeditionsvakttjänster i löneklass A 12;

en textbehandlartjänst i löneklass A 12;

tjugosex byråsekreterartjänster i löneklass A 12;

en vaktmästartjänst i löneklass A 12;

en tjänst som biträdande registrator i löneklass A 12;

tre tjänster som biträdande ekonomiinspektör i löneklass A 12;

två tjänster som biträdande ekonomiinspektör i löneklass A 11;

två expeditionsvakttjänster i löneklass A 11;

fyrtiosju byråsekreterartjänster i löneklass A 11;

en maskinskrivartjänst i löneklass A 11;

nio expeditionsvakttjänster i löneklass A 10;

åtta byråsekreterartjänster i löneklass A 10;

två bokförartjänster i löneklass A 10;

en tjänst som biträdande bokförare i löneklass A 10;

fem byråsekreterartjänster i löneklass A 9; och

femton maskinskrivartjänster i löneklass A 5.

3 §
Skolstyrelsen

Indras den 1 april 1991:

en generaldirektörstjänst i avtalslöneklass S 32;

åtta byråchefstjänster i avtalslöneklass S 26;

fem byråchefstjänster i avtalslöneklass S 25;

en överarktitekttjänst i avtalslöneklass S 26;

en överingenjörstjänst i avtalslöneklass S 25;

femton överinspektörstjänster i avtalslöneklass S 24;

tjugotre överinspektörstjänster i avtalslöneklass S 23;

två överdirektörstjänster i löneklass A 29;

sex avdelningschefstjänster i löneklass A 28;

en byråchefstjänst i löneklass A 26;

en byråchefstjänst i löneklass A 25;

en ADB-chefstjänst i löneklass A 25;

sju överinspektörstjänster i löneklass A 24;

nio överinspektörstjänster i löneklass A 23;

två överinspektörstjänster i löneklass A 22;

fyra juristtjänster i löneklass A 22;

en ADB-planerartjänst i löneklass A 22;

en utbildningssekreterartjänst i löneklass A 22;

en överinspektörstjänst i löneklass A 21;

en juristtjänst i löneklass A 21;

en ekonomisekreterartjänst i löneklass A 21;

en informationssekreterartjänst i löneklass A 21;

en planerartjänst i löneklass A 21;

fyra planerartjänster i löneklass A 20;

en translatorstjänst i löneklass A 20;

två kamrerstjänster i löneklass A 20;

elva ekonomiinspektörstjänster i löneklass A 20;

en ingenjörstjänst i löneklass A 20;

en tjänst som föredragande i löneklass A 19;

en tjänst som biträdande translator i löneklass A 19;

en utredningssekreterartjänst i löneklass A 19;

fem utredningssekreterartjänster i löneklass A 18;

en byggnadsinspektörstjänst i löneklass A 18;

fyra avdelningssekreterartjänster i löneklass A 18;

två utredningssekreterartjänster i löneklass A 17;

en avdelningssekreterartjänst i löneklass A 17;

en tjänst som generaldirektörens sekreterare i löneklass A 17;

en inspektörstjänst i löneklass A 17;

två avdelningssekreterartjänster i löneklass A 16;

en tjänst som biträdande kamrer i löneklass A 16;

en operatörstjänst i löneklass A 16;

en huvudbokförartjänst i löneklass A 15;

en tjänst som biträdande inspektör i löneklass A 15;

fyra tjänster som biträdande inspektör i löneklass A 14;

en övervaktmästartjänst i löneklass A 13;

en registratorstjänst i löneklass A 13;

en byråsekreterartjänst i löneklass A 13;

tretton byråsekreterartjänster i löneklass A 12;

en vaktmästare-chaufförstjänst i löneklass A 12;

en tjänst som biträdande registrator i löneklass A 12;

tre tjänster som biträdande ekonomiinspektör i löneklass A 12;

tre tjänster som biträdande ekonomiinspektör i löneklass A 11;

tjugo byråsekreterartjänster i löneklass A 11;

sju byråsekreterartjänster i löneklass A 10;

fem vaktmästartjänster i löneklass A 10;

en bokförartjänst i löneklass A 10;

en maskinbokförartjänst i löneklass A 10;

en tjänst som biträdande bokförare i löneklass A 10;

sex byråfunktionärstjänster i löneklass A 7;

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 5; och

sex maskinskrivartjänster i löneklass A 5.

4 §
Yrkesutbildningsstyrelsen

Indras den 1 april 1991:

en generaldirektörstjänst i avtalslöneklass S 32;

fem avdelningschefstjänster i avtalslöneklass S 28;

en tjänst som biträdande avdelningschef i avtalslöneklass S 27;

en överdirektörstjänst i löneklass A 29;

en avdelningschefstjänst i löneklass A 28;

tretton byråchefstjänster i avtalslöneklass S 26;

fem byråchefstjänster i avtalslöneklass S 25;

fem överingenjörstjänster i avtalslöneklass S 25;

en överagronomstjänst i avtalslöneklass S 24;

åtta överinspektörstjänster i avtalslöneklass S 24;

åtta överinspektörstjänster i avtalslöneklass S 23;

sex planerartjänster i avtalslöneklass S 23;

en planerartjänst i avtalslöneklass S 22;

en byråchefstjänst i löneklass A 27;

en byråchefstjänst i löneklass A 26;

en byråchefstjänst i löneklass A 25;

en överingenjörstjänst i löneklass A 26;

tre överingenjörstjänster i löneklass A 25;

en överforstmästartjänst i löneklass A 25;

en ADB-specialforskartjänst i löneklass A 24;

tre överinspektörstjänster i löneklass A 24;

tjugonio överinspektörstjänster i löneklass A 23;

en utbildningschefstjänst i löneklass A 23;

en ekonomisekreterartjänst i löneklass A 23;

tolv planerartjänster i löneklass A 23;

en planerartjänst i löneklass A 22;

åtta överinspektörstjänster i löneklass A 22;

en inspektörstjänst i löneklass A 22;

en byggnadsplanerartjänst i löneklass A 21;

en inspektörstjänst i löneklass A 21;

två byråingenjörstjänster i löneklass A 21;

en tjänst som föredragande i löneklass A 21;

en överinspektörstjänst i löneklass A 20;

en byråingenjörstjänst i löneklass A 20;

fyra ekonomiinspektörstjänster i löneklass A 20;

en kamrerstjänst i löneklass A 20;

en informationssekreterartjänst i löneklass A 20;

en translatorstjänst i löneklass A 19;

tre inspektörstjänster i löneklass A 18;

en ekonomiinspektörstjänst i löneklass A 18;

en tjänst som generaldirektörens sekreterare i löneklass A 17;

en avdelningssekreterartjänst i löneklass A 17;

två revisorstjänster i löneklass A 17;

tre revisorstjänster i löneklass A 16;

en byråbyggmästartjänst i löneklass A 16;

åtta avdelningssekreterartjänster i löneklass A 15;

en registratorstjänst i löneklass A 15;

tolv tjänster som biträdande inspektör i löneklass A 15;

två tjänster som biträdande revisor i löneklass A 15;

två redaktionssekreterartjänster i löneklass A 15;

fyra tjänster som biträdande inspektör i löneklass A 14;

en bokförartjänst i löneklass A 13;

en byråsekreterartjänst i löneklass A 13;

en övervaktmästartjänst i löneklass A 13;

en textbehandlartjänst i löneklass A 12;

en chaufförstjänst i löneklass A 12;

femton byråsekreterartjänster i löneklass A 12;

tjugosex byråsekreterartjänster i löneklass A 11;

en tjänst som biträdande registrator i löneklass A 11;

en chaufförstjänst i löneklass A 11;

en tjänst som offset-tryckare i löneklass A 11;

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 11;

en maskinskrivartjänst i löneklass A 11;

fem byråsekreterartjänster i löneklass A 10;

en tjänst som äldre vaktmästare i löneklass A 10;

två tjänster som yngre vaktmästare i löneklass A 10;

en vaktmästartjänst i löneklass A 10;

en vaktmästartjänst i löneklass A 9;

tre byråfunktionärstjänster i löneklass A 8;

fyra byråfunktionärstjänster i löneklass A 7;

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 5; och

tio maskinskrivartjänster i löneklass A 5.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1991.

De tjänster som inrättas genom denna förordning får första gången besättas utan att de har ledigförklarats.

Åtgärder för att besätta de tjänster som inrättas genom denna förordning kan vidtas redan före den tidpunkt från vilken tjänsterna är inrättade.

Helsingfors den 25 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.