175/1991

Given i Helsingfors den 25 januari 1991

Lag om upphävande av 5 a § lagen om skolstyrelsen och denna underställd distriktsförvaltning

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 5 a § lagen om skolstyrelsen den 30 augusti 1968 och denna underställd distriktsförvaltning (534/68), sådant detta lagrum lyder i lag av den 16 april 1987 (420/87).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991.

Regeringens proposition 108/90
Kulturutsk. bet. 23/90
Stora utsk. bet. 281/90

Helsingfors den 25 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.