162/1991

Given i Helsingfors den 25 januari 1991

Förordning om upphävande av 3 § 2 mom. förordningen om särskilda yrkesläroanstalter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Härmed upphävs 3 § 2 mom. förordningen den 30 april 1987 om särskilda yrkesläroanstalter (502/87).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991.

Helsingfors den 25 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.