149/1991

Given i Helsingfors den 25 januari 1991

Lag om ändring av lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 3 juni 1983 om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever (498/83) en ny 7 b § som följer:

7 b §

Ändring i ett beslut som har fattats enligt denna lag eller enligt den förordning som har givits med stöd av den söks enligt vad lagen om yrkesläroanstalter (487/87) stadgar om sökande av ändring.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991.

Regeringens proposition 252/90
Kulturutsk. bet. 25/90
Stora utsk. bet. 283/90

Helsingfors den 25 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.