143/1991

Given i Helsingfors den 25 januari 1991

Förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

fogas till 8 § förordningen den 31 oktober 1986 om smittsamma sjukdomar (786/86) ett nytt 3 mom. som följer:

8 §

Social- och hälsovårdsministeriet förordnar efter att ha inhämtat utlåtande av medicinalstyrelsen om verkställande av obligatorisk vaccinering inom försvarsmakten.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991.

Helsingfors den 25 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.