128/1991

Utfärdat i Helsingfors den 25 januari 1991

Finansministeriets beslut om förlängning av tiden för inlämnande av sådan anmälan om inkomst som ges för fastställande av marknadsföringsavgift som uppbärs hos stora höns- och svinhushållningsföretag

Finansministeriet har med stöd av 6 § lagen den 9 november 1990 om undantagsarrangemang med anledning av att beskattningen för 1989 fördröjs (956/90) beslutat:

1 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 8 och 22 § lagen den 22 december 1978 om marknadsföringsavgift som uppbäres hos stora höns- och svinhushållningsföretag (1038/78), sådana de lyder i lag av den 28 juli 1989 (732/89), tillämpas i fråga om betalningsperioden för kalenderåret 1990 vad som bestäms i detta beslut.

2 §

Den som är skyldig att betala marknadsföringsavgift skall till jordbruksstyrelsen inlämna sådan anmälan som avses i 8 § i den lag som nämns i 1 § senast den 8 april 1991 för betalningsperioden 1990.

3 §

Skattebyråerna skall så snart som möjligt efter det att beskattningen för 1989 har blivit färdig till jordbruksstyrelsen sända de förteckningar för skatteåret 1989 som avses i 22 § i den lag som nämns i 1 §.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 30 januari 1991.

Helsingfors den 25 januari 1991

Minister
Ulla Puolanne

Tf. överinspektör
Jukka Havula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.