127/1991

Utfärdat i Helsingfors den 22 januari 1991

Försvarsministeriets beslut om de allmänna dagarna för värnpliktigas inträde i beväringstjänst under år 1993

Försvarsministeriet har med stöd av 19 § förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen den 26 januari 1951, sådan den lyder i förordningen den 29 december 1988 (1361/88), beslutat:

1 §

De värnpliktiga, vilka förordnats att inträda i beväringstjänst i försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet år 1993 är skyldiga att i enlighet med order, som särskilt skall tillställas dem, inställa sig till tjänstgöring på följande tider:

1) till landstridskrafterna, luftstridskrafterna och gränsbevakningsavdelningarna bestämda värnpliktiga den 7 januari 1993, den 10 juni 1993 eller den 1 november 1993; samt

2) till sjöstridskrafterna bestämda värnpliktiga den 12 februari 1993, den 15 juni 1993 eller den 14 oktober 1993.

Om inte annat meddelas i den order som avses i 1 mom., skall den värnpliktige inträda i tjänst den föreskrivna dagen senast klockan 18.00.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1991.

Helsingfors den 22 januari 1991

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Regeringsråd, såsom byråchef
Pekka Pitkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.