126/1991

Utfärdat i Helsingfors den 24 januari 1991

Statsrådets beslut om justering av markbeloppen för de i 2 § 1 mom. lagen om apoteksavgift nämnda omsättningsgrupperna samt för apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns

Statsrådet har med stöd av 2 § 5 mom. lagen om apoteksavgift från den 21 februari 1946 sådant detta lagrum lyder i lagen från den 14 januari 1983 (59/83), vid föredragning av social- och hälsovårdsministeriet beslutat:

1 §

De i 2 § 1 mom. lagen om apoteksavgift nämnda markbeloppen för omsättningsgrupperna samt apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns justeras med ett belopp, som motsvarar den procentuella förändringen i apotekens totala omsättning från år 1984 till år 1987, enligt följande:

Apotekets omsättning mk Apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns mk Avgiften i procent av den omsättning som överskrider den nedre gränsen
1 113 000-1 298 000 - 6
1 298 000-1 669 000 11 100 7
1 669 000-2 040 000 37 070 8
2 040 000-2 597 000 66 750 9
2 597 000-3 338 000 116 880 9,5
3 338 000-4 080 000 187 280 10
4 080 000-4 822 000 261 480 10,25
4 822 000-6 121 000 337 540 10,5
6 121 000-7 975 000 473 940 10,75
7 975 000- 673 250 11
2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1991.

Detta beslut tillämpas första gången på den apoteksavgift som fastställs på basen av apoteksrörelsens omsättning år 1990.

Helsingfors den 24 januari 1991

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Regeringsråd
Reijo Kärkkäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.