113/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av 3 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § lagen den 9 juli 1953 om internering av farliga återfallsförbrytare (317/53), sådant detta lagrum lyder i lag av den 23 april 1971 (303/71), som följer:

3 §

Innan domstolen fattar ett beslut som avses i 1 mom. skall den, om tilläggsutredning angående den åtalades person behövs, inhämta utlåtande av social- och hälsostyrelsen. Domstolen kan också bestämma att den åtalade skall undersökas för utrönande av hans sinnestillstånd och karaktärsläggning. Härvid skall tillämpas vad som särskilt stadgas om undersökning för utredande av sinnestillståndet hos den som åtalas för brott.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.