97/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av 18 § lagen om missbrukarvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 18 § lagen den 17 januari 1986 om missbrukarvård (41/86) som följer:

18 §
Godkännande av verksamhetsenheter

De verksamhetsenheter där vård kan ges godkänns av länsstyrelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.