93/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3, 4 och 53 §§ socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/82) som följer:

3 §

Den allmänna planeringen, ledningen och övervakningen av socialvården ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.

Planeringen, ledningen och övervakningen av socialvården inom länet ankommer på länsstyrelsen.

Om skötseln av de uppgifter som enligt denna lag hör till rikets förvaltningsmyndigheter i landskapet Åland stadgas genom förordning.

4 §

Sakkunnigt ämbetsverk för socialvården är social- och hälsostyrelsen, om vars uppgifter stadgas i lagen om social- och hälsostyrelsen (63/91).

53 §

Kommunen är skyldig att se till att socialnämnden underställd yrkesutbildad personal deltar i kompletterande utbildning som gäller dess verksamhetsområde enligt social- och hälsostyrelsens anvisningar minst en gång på fem år.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.