72/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av 11 § lagen angående införande av folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 11 § 8 mom. lagen den 28 januari 1972 angående införande av folkhälsolagen (67/72), sådant det lyder i lag av den 24 mars 1972 (241/72), som följer:

11 §

På social- och hälsovårdsministeriet ankommer att enligt grunder som fastställs genom förordning besluta i vilken omfattning åtgärdsarvoden som läkare och tandläkare vid en hälsovårdscentral uppbär hos kommuner eller kommunalförbund skall beaktas såsom pensionsgrundade lön.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.