49/1991

Utfärdat i Helsingfors den 17 januari 1991

Finansministeriets beslut om förlängning av inlämningstiden för skattedeklarationerna

Finansministeriet har med stöd av 144 § beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) och 6 § lagen den 9 november 1990 om undantagsarrangemang med anledning av att beskattningen för 1989 fördröjs (956/90) beslutat:

1 §

Skattedeklarationen för skatteåret 1990 skall inlämnas senast den 8 april 1991.

Med avvikelse från vad som bestäms i 19 § förordningen den 22 december 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (1047/78), skall en begränsat skattskyldig, i fall som avses i 16 § 2 mom. källskattelagen (627/78), senast den 8 april 1991 utan anmaning avge skattedeklaration för den inkomst han har erhållit under skatteåret 1990.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 24 januari 1991.

Helsingfors den 17 januari 1991

Minister
Ulla Puolanne

Tf. Överinspektör
Jukka Havula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.